Vildmarkshaandbogen.dk

Turledelse
Grej og Udstyr
Navigation
Vejr
Ildtænding
Knob
Sporing
Vadning
Proviantering
Overlevelsesteknik
Redningsarbejde

- - -

Kurser, Workshops og Foredrag

Undervisningsområder
- - -

Spørgsmål?
Kontakt
Kurser, Workshops og Foredrag:


Een ting er at læse om et givet emne. Noget andet er selv at opleve og erfare gennem egne handlinger. Derfor er specialtilpassede kurser og workshops en naturlig og givtig udviklingsmulighed, hvis man gerne vil udvikle sig inden for feltet.

Kurser og workshops specialtilpasses den enkelte deltagergruppe. Emnefelterne varierer bredt inden for hele det naturpædagogiske felt - med udgangspunkt i de kompetenceområder, der er beskrevet i Vildmarkshaandbogen.dk

Målgruppen for disse kurser og workshops er normalt lærere eller andet pædagogisk uddannet personale.

Jeg udfører i øvrigt konsulent- eller projektarbejde vedr. naturpædagogik. Dette kunne eksempelvis være en mulighed i forbindelse med naturpædagogiske udviklingsprojekter eller lignende. Jeg kan bistå med både pædagogisk-teoretisk udviklingsoverblik og praktisk feltmæssig kunnen i forbindelse med projektet.

Download informationsfolder

Vildmarkshaandbogen.dk - Copyright Kim Horsevad 2008 - www.horsevad.dk - email: kim@horsevad.dk - tlf: 6133 0589